Gebed voor de school

Clazien SonneveldNieuwsberichten

Sinds dit schooljaar hebben we een gebedsgroep op school.
De eerste vrijdag van de maand komen er een aantal ouders bij elkaar om te bidden voor de betrokkenen bij de school.
Er staat een gebedsdoos in de school waarin iedereen gebedspunten kan doen. Zo wordt er ook heel gericht gebeden voor zorgpunten die er zijn bij de leerlingen. Ook danken we God voor zoveel mooie dingen die gebeuren.
De eerstvolgende bijeenkomst van de gebedsgroep is op vrijdag 6 december van 8.45 tot 9.15 uur. Van harte welkom in de teamkamer.