Leuk dat je een kijkje neemt op de pagina van groep 3 en 4! We zijn een leuke en gezellige klas! Vooral het vak Topondernemers vinden we erg leuk. We werken dan in een speciaal thema, zoals ‘het restaurant’, ‘112’ of ‘de dierentuin’. Het thema tot aan de herfstvakantie was ‘Hier wonen wij!’ Dat was een prettig thema, waar we veel over hebben geleerd.

Elke vrijdag hebben we Crea, we maken dan de mooiste werkstukken en daar helpen we elkaar vaak bij. Ook luisteren we elke dag naar een Bijbelverhaal, daarbij zingen we dan ook vaak een mooi lied.

In groep 3 leren we lezen, rekenen en woorden schrijven. We hebben een nieuwe methode ‘Veilig leren lezen’. Tijdens deze lessen leren wij veel woorden en zelfs korte zinnen. In groep 4 hebben we nieuwe vakken gekregen, zoals Begrijpend lezen, Spelling en Taal. Spelling en Rekenen doen we in groep 4 op de tablet, dat vinden we natuurlijk extra leuk!

U bent van harte welkom om eens te komen kijken bij ons in de klas.

Hartelijke groeten van groep 3 en 4.