Leuk dat je een kijkje neemt op de pagina van groep 3 en 4! We zijn een leuke en gezellige klas! 

In groep 3 en 4 gebeurt veel! Aan het begin van het jaar beginnen we in groep 3 met letters leren, dit doen we met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Al heel snel kunnen we met de geleerde letters, woorden lezen. Steeds verder in het jaar leren we meer letters tot we ze allemaal kennen, dan vieren we een letterfeestje! Hierna stopt het leren lezen natuurlijk niet, we gaan door en oefenen om steeds moeilijkere woorden te lezen. 

In groep 4 lezen we natuurlijk ook! Elke 2 weken mogen de kinderen een boek uit de schoolbibliotheek halen. Dit kan een stripboek, informatieboek of leesboek zijn! Vaak laten we aan elkaar zien welk boek we hebben en hoe leuk dat boek is. 

In groep 3 en 4 rekenen we bijna elke dag. Sommen tot 10, sommen tot 20 en sommen tot 100 leren we uit te rekenen. Groep 4 gebruikt een Snappet, een soort tablet waar de lessen op worden gemaakt. Zijn opdrachten heel makkelijk voor je, dan maakt Snappet ze zelf een beetje moeilijker. Zo leren we veel!

Elke week hebben we Kanjertraining! We denken na over de gekleurde petten en het gedrag wat erbij past, soms spelen we het uit, soms luisteren we naar een verhaal uit het knieboek en vaak doen we vertrouwensoefeningen om elkaar te leren kennen en samen een groep te zijn. 

Elke dag zingen we mooie liedjes over Bijbelverhalen. Op maandag luisteren we samen met de andere klassen, bij de weekopening naar een verhaal en de andere dagen luisteren we in de klas naar een Bijbelverhaal.  

We proberen om samen met groep 1 en 2 aan een thema te werken. Hierbij willen we samen een thema starten, opdrachten samen uitvoeren en samen te spelen. Ook kunnen de kinderen van groep 3 en 4 op zoek naar informatie die de kinderen in groep 1 en 2 willen weten over het thema.  

Je bent van harte welkom om eens te komen kijken bij ons in de klas.

Hartelijke groeten van groep 3 en 4.