Groep 7 en 8
Leuk dat u een kijkje neemt op de pagina van groep 7 en 8! Op deze pagina vertellen we u meer over de dagelijkse dingen in de klas en natuurlijk over de bijzonderheden die horen bij groep 7/8!

Wat doen we met de groep?
Natuurlijk hebben we allereerst de vakken Rekenen, Taal, Spelling en Begrijpend lezen. We werken met een weektaak waarop voor elke kind extra werk staat. Met dit extra werk proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen. Voor de snellere kinderen extra uitdaging en voor de kinderen waarbij het niet zo makkelijk gaat extra hulp en oefenstof. Maar ook krijgen de kinderen in groep 7 en 8 het vak Engels met de methode Take it easy! Bij deze methode bekijken we filmpjes, luisteren we naar liedjes en oefenen we dialogen in het Engels.
Voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie werken we met de methode Blink geïntegreerd. De vakken worden dus niet apart aangeboden, maar vloeien in elkaar over in verschillende thema’s. De lesmethode van Blink Wereld gaat uit van een activerende didactiek waarbij de leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. De kinderen leren hierbij ook presentaties voor te bereiden en te geven aan de klas.
Naast deze vakken hebben we in groep 7/8 natuurlijk ook Topo! Hiervoor krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Thuis en op school kunnen de kinderen oefenen met landen, provincies, steden, rivieren en gebergtes.
Bijbelonderwijs
We hebben ook Bijbelonderwijs. Drie keer in de week luisteren we ’s middags naar een verhaal uit de Bijbel en op de vierde dag maken we een verwerking van de verhalen. Vaak praten we door over de Bijbelverhalen en wat deze verhalen nou voor ons betekenen. Het is mooi om met elkaar over God te praten.

Andere bijzonderheden
In groep 7 & 8 hebben we een paar leuke extraatjes! Zo gaan we één keer in de twee jaar met z’n allen op kamp. Dat is natuurlijk erg gezellig! We slapen in een tent of in een kamphuis, houden nachtwandelingen, spelen spelletjes en chillen wat af! We doen mee met het voetbaltoernooi en het slagbaltoernooi. Ook hebben we gastlessen van bureau Halt. Aan het eind van het jaar bereiden we ons voor op de afscheidsavond. We gaan dan hard aan de slag met het oefenen van de eindmusical!
Kortom een heleboel te beleven in groep 7/8!