Basisschool De Morgenster is een basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die wordt vormgegeven met de Bijbel als basis.

De Morgenster is een christelijke basisschool. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?

  • Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed.
  • Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen.
  • Door onze manier van school zijn, willen we onze leerlingen christelijke normen en waarden meegeven en het toerusten voor het leven.

De Morgenster

  1. heeft een sprankelende identiteit in een veranderende samenleving
  2. geeft toekomstgericht onderwijs
  3. heeft bevlogen en veerkrachtige medewerkers
  4. heeft een open en veilig schoolklimaat
  5. leert de leerlingen om samen te leven.

Binnen onze organisatie en onze school werken we vanuit twee prachtige kernwaarden; liefde en vertrouwen. De waarden kleuren ons doen en laten.

Liefde
Liefde bepaalt hoe we als leerlingen, ouders en medewerkers met elkaar omgaan. We kunnen de ander liefhebben, omdat God ons eerst heeft liefgehad.
Liefde leert ons open en eerlijk communiceren.
Liefde maakt dat de mening van de ander er toe doet.
Liefde helpt om tot een oplossing te komen, ook als je het niet met elkaar eens bent.
Liefde helpt om verbonden met elkaar te zijn en te blijven.
Liefde maakt dat we kunnen vergeven.

Vertrouwen
Wij hebben vertrouwen in onze Schepper. Hij zorgt voor ons en rust ons toe voor onze taken. Hij leert ons om onvoorwaardelijk vertrouwen te geven aan de leerlingen. Omdat er vertrouwen heerst in de school, wordt er transparant gehandeld en open gecommuniceerd. Ook durven we ons kwetsbaar op te stellen.