Onze school is een onderdeel van de LEV Scholengroep West Nederland. De naam van deze organisatie heeft als ondertitel ‘onderwijs met de Bijbel als basis’. Dat is waar we ook op de Morgenster voor staan en voor willen gaan: Gods Woord als pijler en inspiratiebron.

Liefde en Vertrouwen
Het Hebreeuwse woordje ‘lev’ betekent hart. Dit geeft een prachtige dimensie aan de naam van onze organisatie. We hebben hart voor alle kinderen. Het hart verbeeldt immers de liefde van Jezus en die liefde staat aan de basis van alles binnen onze organisatie. Lev betekent daarnaast durf, iets wat we nodig hebben in ons proces van organisatie- en schoolontwikkeling.
Leven en werken vanuit liefde staat haaks op onze tijd. Het is gedurfd om onze ambities dagelijks handen en voeten te geven. Het geloof zoals wij dat uit de Bijbel leren, schept eenheid. Dat is waar elke LEV-school voor staat.

Bijbels spoor
Gods liefde geeft vertrouwen in het leven en verbindt ons met elkaar. Deze waarde wordt uitdragen in ons onderwijs. Op elke LEV-school worden kinderen op dit Bijbelse spoor gezet. Zo kunnen zij toegerust met LEV, het leven in.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van LEV-WN, klik op Levwn.nl