Om de locatiedirecteur te ondersteunen bij identiteitsgerelateerde vraagstukken is op de Morgenster een identiteitscommissie ingesteld. De identiteitscommissie bestaat uit 4 leden (de locatiedirecteur meegerekend). De locatiedirecteur fungeert als voorzitter van de identiteitscommissie.

Onze Identiteit in de Praktijk ouderavonden 2014