Centrum voor jeugd en gezin

Aan onze school is een jeugdverpleegkundige, een jeugdarts en een doktersassistente verbonden van het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind ook advies en ondersteuning.

Contact

We zijn als school bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0181-621207. U kunt ons ook een berichtje sturen via Parro.

Fotograaf

Eens per twee jaar komt de schoolfotograaf. Alle kinderen worden dan gefotografeerd. Ook wordt er van elke groep met de leerkracht(en) een foto gemaakt.  Een mooie herinnering aan een belangrijke tijd. U bent geheel vrij in het al dan niet kopen van deze foto’s. In het schooljaar 2023/2024 komt de fotograaf weer op school.

Gymnastieklessen

De gymnastieklessen voor de kleutergroepen worden op maandag en donderdag gegeven in het speellokaal.
De gymlessen voor de groepen 3 – 8 worden gegeven in sporthal Den Oert en zijn op vrijdagmorgen.
Het is fijn voor de kinderen  om goede gymkleding en gymschoenen te hebben, in een stevige tas. Denkt u eraan om de gymkleding regelmatig even te wassen?

Inloopmiddag

Een paar keer per schooljaar hebben we een inloopmiddag. Dan bent u als ouder van harte welkom om in de klas te komen kijken en kunt u het werk van uw kind bekijken. Soms kunt u ook meedoen aan een activiteit. U krijgt informatie via Parro als er een inloopmiddag is.

Kamp

Eens in de twee jaar, gaan groep 7 en 8 op kamp. Dit kamp vindt plaats in september, aan het begin van het schooljaar. Ouders van groep 7 en 8 krijgen hiervoor een aparte rekening. In mei 2023 is er weer een kamp.

Studiedagen

Elk schooljaar hebben we studiedagen. Op die dag zijn de kinderen vrij.
De studiedagen staan genoemd bij het vakantierooster.

Toetsperiode

In januari en juni nemen we als school de Cito-toetsen af van het leerlingvolgsysteem.

Weekopening

Op maandag starten we de week met elkaar in de kuil. Dan zingen we met elkaar een lied, we bidden met elkaar, we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Vaak doen we dit aan de hand van een thema. Ook is er tijdens de weekopening aandacht voor feesten, zoals verjaardagen, geboortes en diploma’s.