We hechten als team van De Morgenster veel waarde aan een goed contact met de ouders over de vorderingen en het welbevinden van de kinderen.

Centrum voor jeugd en gezin

Aan onze school is een jeugdverpleegkundige, een jeugdarts en een doktersassistente verbonden van het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind ook advies en ondersteuning.

Contact

We zijn als school bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0181-621207. De directeur is op wisselende dagen aanwezig, de teamleider is op maandag, dinsdag en donderdag op school.

Fotograaf

Eens per twee jaar komt de schoolfotograaf. Alle kinderen worden dan gefotografeerd. Ook wordt er van elke groep met de leerkracht(en) een foto gemaakt.  Een mooie herinnering aan een belangrijke tijd. U bent geheel vrij in het al dan niet kopen van deze foto’s. In het schooljaar 2018/2019 komt de fotograaf weer op school voor iedereen.

Gymrooster

De gymnastieklessen voor de kleutergroepen worden gegeven in het speellokaal.
De gymlessen voor de groepen 3 – 8 worden gegeven in sporthal Den Oert Als het lekker weer is, wordt ook wel op een sportveld gymles gegeven.
Het is fijn voor de kinderen  om goede gymkleding en gymschoenen te hebben, in een stevige tas.
Dit schooljaar worden de gymlessen voor groep 7/8 gegeven op maandagmiddag. De gymlessen voor groep 3/4 en 5/6 worden gegeven op donderdagmiddag.

Inloopmiddag

Een paar keer per schooljaar hebben we een inloopmiddag. Dan bent u als ouder van harte welkom om in de klas te komen kijken en kunt u het werk van uw kind bekijken. Soms kunt u ook meedoen aan een activiteit. De data van deze inloopmiddagen staan op onze jaarkalender, deze zijn doorgaans op vrijdag

Kamp

Eens in de twee jaar, gaan groep 7 en 8 op kamp. Dit kamp vindt plaats in september, aan het begin van het schooljaar. Ouders van groep 7 en 8 krijgen hiervoor een aparte rekening.

Klasbord

Op onze school heeft elke klas een klasbordprofiel. Hierop staan foto’s en nieuwtjes van elke groep. Als ouder kunt u een account aanmaken van klasbord en met de code van de klas volger worden. Zo bent u soms voordat uw kind thuis is, al op de hoogte van wat er in de klas gebeurd is!

Studiedagen

Elk schooljaar hebben we studiedagen. Op die dag zijn de kinderen vrij. Dit schooljaar zijn de studiedagen op:

maandag 27 november 2017
vrijdag 16 februari 2018
maandag 19 februari 2018
dinsdag 3 april 2018
vrijdag 15 juni 2018                                                                                                                                                  maandag 18 juni 2018

Toetsperiode

In januari en juni nemen we als school de cito-toetsen af van het leerlingvolgsysteem. We vinden het fijn als de kinderen in deze periode zo veel mogelijk op school aanwezig kunnen zijn.

Weekopening

Op maandag starten we de week met elkaar in de kuil. Dan zingen we met elkaar een lied, we bidden met elkaar, we luisteren naar een stukje uit de bijbel of uit een ander christelijk boek . Vaak doen we dit aan de hand van een thema. Ook is er tijdens de weekopening aandacht voor feesten, zoals verjaardagen, geboortes en diploma’s. We vinden het fijn als ouders bij de weekopening aanwezig kunnen zijn.