Wij vinden het als school belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze school. Daarom hebben we op een school een medezeggenschapsraad. In de MR zitten twee ouders en twee teamleden.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De onderwerpen die op de agenda staan, gaan o.a. over de veiligheid in en om de school, de arbeidsomstandigheden van het personeel, de formatie, het vakantierooster, het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids en verandering van beleid op allerlei gebied. De MR heeft zowel een adviserende als een beslissende rol.
De MR is ook betrokken bij sollicitatiegesprekken met nieuwe teamleden.

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders:
Jan Bontenbal
René ten Cate

Namens het team:
Sary Dekker
Lida Haaksema

Naast de MR, is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) waarin ouders en teamleden zitten van alle scholen van LEV-WN.