Bij De Morgenster is ervoor gekozen de Tussenschoolse Opvang (TSO) door ouders te laten verzorgen. Dat betekent dat alle ouders ongeveer eens per twee weken aan de beurt zijn om met de kinderen te eten en hen te begeleiden bij het buitenspelen. Dit is een relatief goedkope oplossing (ouders die TSO doen, hoeven geen bijdrage te betalen) en het is een leuke manier om de klasgenootjes van je kind(eren) (beter) te leren kennen. Voor de kinderen is het prettig dat ze tussen de middag meer tijd hebben om te spelen en dat hun dag rustiger is dan wanneer ze nog even naar huis moeten om te eten.

Behalve buitenspelen, worden er door ouders ook andere activiteiten georganiseerd tijdens de TSO. Sommige activiteiten zijn eenmalig (cupcakes versieren, knikkeren, een sjoelwedstrijd), andere structureel. Zo is er sinds 2014 het Sterrenkoor, waar iedere twee weken zo’n twintig kinderen vol enthousiasme nieuwe liedjes leren. Het Sterrenkoor treedt regelmatig op voor ouders en leerlingen, bijvoorbeeld bij de kerst- of paasviering of tijdens de jaarsluiting. Deelname aan TSO-activiteiten is geheel vrijwillig.

Het rooster voor de Tussenschoolse Opvang wordt gemaakt door de TSO-coördinator, Tanja. Ook met vragen over de TSO of ideeën voor TSO-activiteiten kun je bij haar terecht.

Overbliijfregels: Gouden TSO tips