De kinderen blijven in de middagpauze op school eten. De overblijfouders houden samen met de leerkrachten toezicht op de kinderen in de klas of op het schoolplein. Het is goed om te weten welke regels er zijn. Daarom heeft de TSO-commissie hiervoor Gouden Tips opgesteld

  1. Tijdens TSO geldt de Gouden Regel: We praten alleen positief tegen en over een ander. Dit wordt schoolbreed aangeleerd.
  2. Om 12.30 uur gaan de kinderen naar buiten, houd tempo tijdens het eten. Buiten zijn, is buiten blijven.
  3. De helpers blijven even achter om de tafels schoon te maken en te vegen, behalve bij de kleuters. Daar doen de TSO-ouders deze taak.
  4. Bij slecht weer bepalen de leerkrachten of iedereen binnen blijft of naar buiten gaat om te spelen. De leerkracht van groep 3 en 4 geeft dit door aan de betreffende ouders.
  5. Bij binnen blijven: de kinderen mogen in het lokaal van groep 3 en 4 een film kijken of in de kuil knutselen, lezen, een spel doen, etc.
  6. De nieuwe picknickbank is bedoeld om te tekenen of te lezen.
  7. Na de eerste bel moeten alle kinderen helpen met opruimen. Bij de tweede bel moet alles opgeruimd zijn.