We zijn weer begonnen!

Clazien SonneveldNieuwsberichten

We zijn weer vol goede moed begonnen. Helaas ontmoeten de leerlingen en leerkrachten elkaar noodgedwongen online. Ook op die manier kan gelukkig instructie gegeven worden en vragen gesteld en beantwoord. Natuurlijk worden ook de bijbelverhalen vertelt en het thema ingeleid en uitgediept. We hopen dat we snel weer alle leerlingen op school mogen ontvangen, maar tot die tijd maken we er met elkaar maar het beste van!